Vlaamseolympiade

Tekenwedstrijd

Iedereen is anders. Wie om zich heen kijkt, ziet dat ieder mens verschillend is, niet alleen van uiterlijk, maar ook van karakter, temperament en mogelijkheden. Verschillen vragen om een positieve waardering: we kunnen erdoor kennis maken met het unieke van de mensen.

 

Wat dat betreft heeft de Vlaamse Olympiade Vereniging het initiatief genomen om de Tekenwedstrijd met als titel de Kunst van het Samenleven te organiseren. Deze tekenwedstrijd wil een bijdrage leveren aan een manier van denken en handelen, die gericht is op een grotere mate van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid in de eigen leefomgeving.

http://teken.vlaamseolympiades.be/