Pangea-wiskundequiz

Pangea-wiskundequiz

De Pangea-wiskundequiz is een kenniswedstrijd voor leerlingen van de tweede en derde graad basisonderwijs en eerste en tweede graad secundair onderwijs. De olympiade wordt op Europees niveau georganiseerd. Elk jaar nemen ongeveer 400.000 leerlingen, verdeeld over 21 Europese landen, deel. In Vlaanderen organiseert VOV de quiz en finale. Deelname is volledig gratis.

SOWO

SOWO

De afgelopen jaren is de bezorgdheid over maatschappelijke betrokkenheid en interesse van jongeren toegenomen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat Vlaamse jongeren minder begaan zijn met burgerschap en maatschappelijke fenomenen. De samenleving waarin de jongeren vandaag opgroeien, benadrukt persoonlijke verantwoordelijkheid en stelt het individu centraal.

Tekenwedstrijd

Tekenwedstrijd

Onze tekenwedstrijd Kunst van het Samenleven is bedoeld voor alle kinderen van lager en secundair onderwijs. Wij hopen zo een diverse groep kinderen samen te brengen die elk hun visie op het centrale thema op papier zetten. In de finale zullen de beste tekeningen tentoongesteld en beloond worden, maar wij willen vooral leerlingen van alle leeftijden stimuleren om te tekenen en na te denken over het thema.